ฤทธิ์ป้องกันต้อกระจกของสารสกัดใบชุมเห็ดไทย

การศึกษาในลูกหนูแรทอายุ 8 - 10 วัน แบ่งหนูออกเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 6 ตัว กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มปกติได้รับน้ำสะอาด ในวันที่ 10 ของการศึกษา กลุ่มที่ 2 เป็นหนูปกติ และได้รับสารสกัด 80% เอทานอลใบชุมเห็ดไทย ขนาด 5 มคก./ก. น้ำหนักตัว ในวันที่ 8 - 12 ของการศึกษา กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มหนูที่ได้รับสาร sodium selenite ขนาด 4 มคก./ก. น้ำหนักตัว โดยการฉีดในวันที่ 10 ของการศึกษา เพื่อเหนี่ยวนำให้เป็นต้อกระจก กลุ่มที่ 4 เป็นกลุ่มหนูที่ได้รับสาร sodium selenite ขนาด 4 มคก./ก. น้ำหนักตัวโดยการฉีดในวันที่ 10 ของการศึกษา และได้รับสารสกัดใบชุมเห็ดไทย ขนาด 5 มคก./ก. น้ำหนักตัว ในวันที่ 8 - 12 ของการศึกษา ซึ่งต้อกระจกที่เกิดขึ้นจากการเหนี่ยวนำด้วย sodium selenite ขนาด 4 มคก./ก. จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 15 ของการศึกษาเป็นต้นไป หลังจากนั้นในวันที่ 30 ของการศึกษา จะมีการตรวจเลนส์ลูกตา สารต้านอนุมูลอิสระ เส้นใยโปรตีนในเลนส์ลูกตา พบว่าสารสกัดใบชุมเห็ดไทยสามารถป้องกันการเกิดต้อกระจกได้โดยไปเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระ (glutathione) ลดการเกิด lipid peroxidation และป้องกันการสูญเสียของเส้นใยโปรตีนในเลนส์ลูกตา เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ 3 ที่ไม่ได้รับสารสกัดใบชุมเห็ดไทยซึ่งพบว่าหนูเป็นต้อกระจกอย่างชัดเจน จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่าสารสกัดจากใบชุมเห็ดไทย สามารถป้องกันการเกิดต้อกระจกได้ในหนูแรทได้ โดยที่สารสกัดจากใบชุมเห็ดเทศมีสารโพลีฟีนอลซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้ดี

J Ethnopharmacol 2016;178:137-43.