ฤทธิ์ลดไขมันของเมล็ดเทียนดำในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน

การศึกษาทางคลินิกในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนอายุ 45-60 ปี ที่มีระดับไขมันในเลือดสูง โดยแบ่งออกเป็น กลุ่มแรก จำนวน 19 คน ให้รับประทานแคปซูลผงเมล็ดเทียนดำ (Nigella sativa ) ขนาด 1 กรัม หลังอาหารเช้าทุกวัน และกลุ่มที่ 2 จำนวน 18 คน ให้รับประทานยาหลอก ทดสอบเป็นเวลา 2 เดือน ทำการวัดระดับไขมันในเลือดก่อนเริ่มการทดสอบ ช่วงระหว่างการทดสอบ 1 เดือน เมื่อสิ้นสุดการทดสอบ และหลังจากสิ้นสุดการทดสอบ 1 เดือน ผลการทดสอบพบว่า เทียนดำช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลรวม ไตรกลีเซอไรด์ และ LDL (low density lipoprotein cholesterol) และเพิ่มระดับ HDL (high density lipoprotein cholesterol) ได้ดีกว่ากลุ่มยาหลอก เมื่อทดสอบเป็นเวลามากกว่า 2 เดือน และเมื่อหยุดการทดสอบเป็นเวลา 1 เดือน ระดับไขมันมีแนวโน้มกลับไปใกล้เคียงกับช่วงเริ่มการทดสอบ จากการทดสอบ พบว่าเทียนดำอาจนำมาใช้ในการรักษาภาวะไขมันในเลือดสูงในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ และเพื่อลดอาการข้างเคียงจากการใช้ยาแผนปัจจุบัน

J Transl Med 2014;12:82