ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ลดระดับไขมันในเลือดจากเมล็ดหมามุ่ย

การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดน้ำจากเมล็ดหมามุ่ย (Mucuna pruriens L.) ในหลอดทดลองด้วยวิธี 1,1-diphenyl -2-picryl hydrazyl (DPPH), nitric oxide และ lipid peroxide model พบว่าสารสกัดดังกล่าวมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ดี การทดสอบในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะไขมันในเลือดสูง ด้วยการให้กินอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงเป็นเวลา 7 วัน ซึ่งส่งผลให้ระดับไตรกลีเซอไรด์ คอเลสเตอรอล VLDL และ LDL ในเลือดสูงขึ้น ในขณะที่ระดับ HDL-C ลดลง โดยให้หนูได้รับสารสกัดเมล็ดหมามุ่ยในขนาด 200 มก./กก. และ 400 มก./กก. พบว่าหนูที่ได้รับสารสกัดมีระดับของไตรกลีเซอไรด์ คอเลสเตอรอล VLDL และ LDL ในเลือดลดลง และมีระดับ HDL-C สูงขึ้น อัตราส่วนระหว่าง HDL และผลรวมคอเลสเตอรอล (HDL/total cholesterol ratio) และค่าดัชนีการเกิดภาวะไขมันสะสมในเส้นเลือด (atherogenic index) มีค่าลดลง นอกจากนี้ยังยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมัน (lipid peroxidation) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการได้รับอาหารที่มีไขมันสูงด้วย ทำให้สามารถสรุปได้ว่าเมล็ดหมามุ่ยมีฤทธิ์ลดไขมันในเลือดและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งคาดว่าฤทธิ์ดังกล่าวเกิดจากสาร L-dopa ในสารสกัด

Planta Med 2014;80:PP6