สารสกัดจากเมล็ดคนทีเขมาช่วยรักษาอาการข้ออักเสบ

การศึกษาฤทธิ์รักษาข้ออักเสบของสารสกัดมาตรฐาน 80% เอทานอลจากเมล็ดคนทีเขมา (Vitex negundo L.) ในหนูแรทที่ข้ออักเสบจากการกระตุ้นด้วย Freund’s complete adjuvant พบว่าเมื่อป้อนสารสกัดเอทานอลจากเมล็ดคนทีเขมา (EVNS) ซึ่งประกอบด้วยสารลิกแนนชนิด phenylnaphthalene ให้หนูแรทกิน วันละ 85 หรือ 340 มก./น้ำหนักตัว 1 กก. ติดต่อกัน 28 วัน ช่วยยับยั้งอาการบวมของอุ้งเท้า ลดค่า arthritis score และ spleen index รวมทั้งเพิ่มน้ำหนักของหนูแรท เมื่อตรวจสอบลักษณะทางพยาธิวิทยาพบว่าการอักเสบของเยื่อหุ้มข้อ (synvial inflammatory infiltration) และการเพิ่มจำนวนของเซลล์เยื่อบุข้อ (synvial lining hyperplasia) ลดลงในหนูแรทที่ได้รับ EVNS ควบคู่ไปกับการลดไซโตคายน์ที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบ ได้แก่ tumor necrosing factor-alpha (TNF-α), interleukin-1-beta (IL-1β) และ interleukin-6 (IL-6) และเพิ่มระดับ interleukin-10 (IL-10) ซึ่งเป็นไซโตคายน์ต้านการอักเสบขึ้น นอกจากนี้ EVNS ยังยับยั้งการแสดงออกของเอนไซม์ที่ก่อการอักเสบ cyclooxygenase-2 (COX-2) และ 5-lipoxygenase (5-LOX) บนเม็ดเลือดแดงด้วย แสดงให้เห็นว่าสารสกัดมาตรฐาน 80% เอทานอลจากเมล็ดคนทีเขมามีศักยภาพในการรักษาข้ออักเสบโดยลดระดับสารก่อการอักเสบ TNF-α, IL-1β และ IL-6 และเพิ่มปริมาณสารต้านการอักเสบ IL-10 ร่วมกับการลดระดับเอนไซม์ COX-2 และ 5-LOX ซึ่งเกี่ยวข้องกับการก่อการอักเสบลง

Phytomedicine 2014;21:838-46