ฤทธิ์ทำให้เกิดการตายของเซลล์มะเร็งปอดของสาร gigantol จากเอื้องเงิน

สาร gigantol ที่สกัดจากกล้วยไม้เอื้องเงิน (Dendrobium draconis ) ความเข้มข้น 50, 100 และ 500 ไมโครโมลาร์ มีฤทธิ์ทำให้เกิดการตายแบบ apoptosis ของเซลล์มะเร็งปอด H460 โดยลดระดับของ Bcl-2 และ Mcl-1 ซึ่งเป็นโปรตีนที่ป้องกันการตายของเซลล์ และเพิ่มระดับของ Bax ซึ่งเป็นโปรตีนที่กระตุ้นการตายของเซลล์ โดยที่ความเข้มข้น 50-100 ไมโครโมลาร์เป็นขนาดที่ดีที่สุด เนื่องจากความเข้มข้น 500 ไมโครโมลาร์ ไม่เพียงแต่ทำให้เซลล์เกิดการตายแบบ apoptosis เท่านั้น แต่ยังทำให้เซลล์เกิดการตายแบบ necrosis ด้วย (เป็นการตายของเซลล์ที่อาจเกิดจากการได้รับบาดเจ็บ ติดเชื้อ ได้รับสารพิษ หรือการอักเสบอย่างต่อเนื่อง) สาร gigantol ไม่เป็นพิษต่อเซลล์ keratinocyte ปกติ (Hacat) แสดงว่าสารนี้มีความเฉพาะเจาะจงแต่กับเซลล์มะเร็งเท่านั้น

Thai J Pharm Sci 2014;38(2):67-73.