ผลต้านอนุมูลอิสระของโสมแดงในหญิงวัยหมดประจำเดือน

การศึกษาทางคลินิกแบบสุ่มปกปิดข้อมูลทั้งสองด้านในหญิงวัยหมดประจำเดือน จำนวน 82 คน อายุระหว่าง 45-60 ปี โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับโสมแดง (Panax ginseng C.A. Meyer) ขนาด 3 ก./วัน (วันละ 3 ครั้งๆ ละ 1 ก.) เป็นเวลา 12 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก พบว่ากลุ่มที่ได้รับโสมแดงจะมีระดับของเอนไซม์ superoxide dismutase ซึ่งเกี่ยวข้องกับการต้านอนุมูลอิสระในเลือดเพิ่มสูงขึ้น แต่ไม่มีผลต่อเอนไซม์ glutathione peroxidase ระดับของตัวชี้วัดภาวะเครียดออกซิเดชัน เช่น malondialdehyde มีแนวโน้มลดลง แต่ไม่มีผลต่อ 8-hydroxydeoxyguanosine และโสมแดงยังไม่มีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือด อินซูลิน และภาวะดื้ออินซูลิน สรุปว่าโสมแดงมีผลต้านอนุมูลอิสระในหญิงวัยหมดประจำเดือนได้ โดยเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการต้านอนุมูลอิสระ

J Ethnopharmacol 2014;154:753-7.