สารสกัดถั่วเหลืองกระตุ้นการทำงานของเซลล์กระดูก

เมื่อศึกษาผลของสารสกัดเอทานอลจากเมล็ดถั่วเหลือง ( Glycine max Merr. ) ต่อการทำงานของเซลล์กระดูกเพาะเลี้ยง ชนิดออสทีโอบลาสท์ ( osteoblast MC 3T3-E1 cell culture ) พบว่ามีการเพิ่มขึ้นของเซลล์ที่มีชีวิต ดีเอนเอ ( DNA ) และคอลลาเจน ( collagen ) เพิ่มการทำงานของเอนไซม์อัลคาไลน์ ฟอสฟาเทส ( alkaline phosphatase ของเซลล์กระดูก ผลดังกล่าวข้างต้นถูกยับยั้งด้วยทามอซิเฟน ( tamoxifen ) ซึ่งเป็นยาสังเคราะห์ที่มีฤทธิ์ต้านฮอร์โมนเอสโตรเจน สารสกัดเอทานอลจากถั่วเหลือง ยังมีผลป้องกันการตายของเซลล์กระดูก ( apotosis ) ซึ่งถูกยับยั้งได้ด้วยทามอซิเฟน การศึกษานี้แสดงว่าสารสกัดเอทานอลจากถั่วเหลืองมีผลเพิ่มการสร้างและมีผลป้องกัน apoptosis ของเซลล์กระดูกโดยออกฤทธิ์ผ่าน estogen receptor

Phytochemistry 2001; 56: 733-9