ฤทธิ์ลดไขมันของผลมะระขี้นก

เมื่อเลี้ยงหนูขาวด้วยอาหารไขมันสูงนาน 14 วัน พบว่าระดับ HDL cholesterol ในซีรัมต่ำลงระดับโคเลสเตอรอลและไทรกลีเซอรไรด์ในตับสูงขึ้น และเกิด fatty liver แต่เมื่อผสมผงฟรีซดรายจากผลดิบมะระขี้นก ( Momordica charantia   L.) ลงในอาหาร มีผลทำให้ระดับ HDL cholesterol ในซีรัมสูงขึ้น และระดับโคเลสเตอรรอลและไทรกลีเซอไรด์ในตับลดลง

J Ethnopharmacol 2000; 72: 331-6