น้ำมันจากเมล็ดกะเพราป้องกันการเกิดมะเร็งในหนูถีบจักร

การศึกษาฤทธิ์ป้องกันการเกิดมะเร็งในหนูถีบจักรโดยวิธีการฉีด 20-เมทิลโคแลนทรีน ( 20-methylcholanthrene) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งที่บริเวณโคนขาหนู ก่อนให้ยา 1 สัปดาห์ ให้หนูกินน้ำมันจากเมล็ดกะเพราะ (Ocimum sanctum L.) ขนาด 100 ไมโครลิตร/กก. นน.ตัว ติดต่อกันทุกวัน และหลังให้ยาให้หนูกินน้ำมันจากเมล็ดกะเพราะอีก 15 สัปดาห์ พบว่าน้ำมันจากเมล็ดกะเพราะมีผลชะลอเวลาของการเริ่มต้นเกิดมะเร็ง ลดจำนวนหนูที่เป็นมะเร็ง ลดขนาดของก้อนมะเร็ง และเพิ่มอัตราการรอดชีวิต น้ำมันเมล็ดกะเพรามีผลเพิ่มเอนไซม์ที่ต่อต้านการออกซิเดชั่น เปรียบเทียบได้กับการต่อต้านออกซิเดชั่นของวิตามิน อี ขนาด 80 มก./กก. นน.ตัว

J Ethnopharmacol 2000;72:29-34