ขี้เหล็กเทศป้องกันผลข้างเคียงของยารักษามะเร็ง

ผลข้างเคียงจากการใช้ยาไซโคลฟอสฟาไมด์ ( cyclophosphamide ) รักษามะเร็งเป็นเวลานาน คือ การกดภูมิคุ้มกันชนิดฮิวเมอราล (humoral immunity) เมื่อป้อนสารสกัดน้ำจากขี้เหล็กเทศ ( Cassia occidenta  L. ) แก่หนูถีบจักรขนาด 100 มก./กก.นน.ตัว ติดต่อกัน 14 วัน และฉีดไซโคลฟอสฟาไมด์ขนาด 50 มก./กก.นน.ตัว ทางช่องท้องในวันที่ 12 ของการทดลอง พบว่าสารสกัดมีผลป้องกันฤทธิ์ในการกดภูมิคุ้มกันชนิดฮิวมอลราลของไซโคลฟอสฟาไมด์ โดยวัดจาก plaque forming cell ( PFC ), antibody titre และการแตกของเม็ดเลือดแดง ( Quantitative hemolysis of sheep red blood cells, QHS ) ทั้งไซโคลฟอสฟาไมด์และสารสกัดขี้เหล็กเทศมีผลทำให้น้ำหนักม้ามของหนูลดลง อย่างไรก็ตามเมื่อวัดจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวในอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน คือ ม้าม ไขกระดูก และต่อมไธมัส พบว่าสารสกัดมีผลป้องกันการลดจำนวนเซลล์ของไซโคลฟอสฟาไมด์ในอวัยวะดังกล่าวข้างต้น

J Ethnopharmacol 2001; 75: 13-8