ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสารสกัดด้วยน้ำมันจากครามในการรักษาโรคสะเก็ดเงินที่เล็บ

การประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสารสกัดด้วยน้ำมันมะกอกจากใบคราม (Baphicacanthus cusia ) ในผู้ป่วยที่เป็นโรคสะเก็ดเงินที่เล็บ จำนวน 31 คน อายุระหว่าง 20-65 ปี โดยให้ผู้ป่วยทาสารสกัดที่เล็บของมือข้างหนึ่ง ขนาด 0.05 มล. วันละ 2 ครั้ง ตอนเช้าและก่อนนอน ส่วนมืออีกข้างหนึ่งทาน้ำมันมะกอก เป็นเวลา 12 สัปดาห์ จากนั้นให้ทาสารสกัดด้วยน้ำมันจากใบครามเพียงอย่างเดียวที่เล็บของมือทั้งสองข้าง วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลาอีก 12 สัปดาห์ ทำการวัดผลโดยประเมินความรุนแรงของโรคด้วยวิธี Nail Psoriasis Severity Index (NAPSI) พบว่าเล็บมือที่ทาสารสกัดด้วยน้ำมันจากใบคราม จะมีค่าความรุนแรงของโรค (NAPSI scores) ลดลงมากกว่ากลุ่มที่ทาน้ำมันมะกอก ผู้ป่วยให้การยอมรับ และไม่พบอาการข้างเคียงตลอดการทดลอง 24 สัปดาห์ สรุปได้ว่าสารสกัดด้วยน้ำมันจากใบครามมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการรักษาโรคสะเก็ดเงินที่เล็บ

Phytomedicine 2014;21:1015-20.