ฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเมลานินของสารสกัดจากดอกกระดังงาไทย

สารสกัดเมทานอลจากดอกตูมของกระดังงาไทย (Cananga odorata) ความเข้มข้น 3 มคก./มล. มีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเมลานินในเซลล์มะเร็งผิวหนัง murine B16 melanoma 4A5 ที่ถูกกระตุ้นด้วย theophylline เมื่อนำมาศึกษาองค์ประกอบทางเคมี พบว่าสารสกัดเมทานอลประกอบด้วยสารในกลุ่ม lignan dicarboxylates และสารกลุ่ม terpenoids ซึ่งเมื่อนำสารเหล่านี้มาทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งการสร้างเมลานิน พบว่า canangaterpene I และ (3R,3aR,8aS)-3-isopropyl-8a-methyl-8-oxo-1,2,3,3a,6,7,8,8a-octahydroazulene-5-carbaldehyde ซึ่งเป็นอนุพันธ์ของ terpenoids มีฤทธิ์ดีที่สุดในการยับยั้งการสร้างเมลานิน และมีฤทธิ์ที่แรงกว่าสารมาตรฐาน arbutin ดังนั้นสารทั้งสองที่พบในกระดังงาไทย น่าจะมีศักยภาพในการนำมารักษาโรคผิวหนังชนิดต่างๆ ได้

J Nat Prod 2014;77:990-9.