ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไลเปสและลดความอ้วนของโกฐเขมา

สารสกัดเอทานอลจากเหง้าโกฐเขมา (Atractylodes lancea ) และสาร atractylodin ที่แยกได้จากสารสกัด มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไลเปสจากตับอ่อน โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 9.06 มคก./มล. และ 39.12 ไมครโมล ตามลำดับ เมื่อนำสารสกัดเอทานอลมาศึกษาฤทธิ์ลดความอ้วนในหนูเม้าส์ที่เหนี่ยวนำให้เกิดโรคอ้วนด้วยอาหารไขมันสูง โดยให้สารสกัด ขนาด 250 และ 500 มก./กก. เป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าสารสกัดที่ขนาด 500 มก./กก. จะมีผลปานกลางในการลดน้ำหนักตัวของหนู

Planta Med 2014;80:577-82.