ผักบุ้งขันลดการอักเสบจากพิษของแมงป่อง

การศึกษาผลของใบผักบุ้งขัน (Ipomoea asarifolia ) ในการแก้พิษของแมงป่อง (Tityus serrulatus ) โดยฉีดสารสกัดน้ำ ขนาด 10, 20 และ 30 มก./กก. ส่วนสกัดไดคลอโรมีเทน และส่วนสกัดเอ็น-บิวทานอล ขนาด 20 มก./กก. ส่วนสกัดเอทิลอะซีเตรท ขนาด 10, 15 และ 20 มก./กก. และสารรูติน ขนาด 2, 2.5 และ 5 มก./กก. เข้าทางหลอดเลือดดำของหนูเม้าส์ก่อน 2 - 3 นาที หลังจากนั้นฉีดพิษของแมงป่อง ขนาด 0.8 มก./กก. เข้าทางช่องท้องของหนู ผลพบว่าสารสกัดน้ำ ส่วนสกัดทั้ง 3 และรูตินในทุกขนาดที่ใช้ จะลดการเคลื่อนย้ายของเซลล์เม็ดเลือดขาวเข้าไปในช่องท้อง และลดระดับของ interleukin (IL)-6, IL-12 และ IL-1β ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอักเสบ แสดงว่าสารสกัดจากใบผักบุ้งขันและสารสำคัญกลุ่มฟลาโวนอยด์ คือ รูติน มีฤทธิ์ลดการอักเสบเนื่องจากพิษของแมงป่องได้

J Ethnopharmacol 2014;153:890-5.