ฤทธิ์ลดการอักเสบของสาร 12-Dehydrogingerdione จากขิง

การทดสอบฤทธิ์ลดการอักเสบของสาร 12-Dehydrogingerdione (12-DHGD) จากเหง้าขิง ความเข้มข้น 50 100 150 และ 200 นาโนกรัม/มล. ในเซลล์ Raw 264.7 ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบด้วยสารไลโปโพลีเซคคาไรด์ พบว่าสาร 12-DHGD มีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างไนตริกออกไซด์ interleukin (IL)-6 และ prostaglandin E2 นอกจากนี้ยังมีผลลดระดับของเอนไซม์ inducible nitric oxide synthase และ cyclooxygenase-2 ด้วย แต่ไม่มีต่อ IL-1β และ tumor necrosis factor (TNF)-α แสดงว่าสาร 12-Dehydrogingerdione จากขิง มีผลในการลดการอักเสบได้

Phytother Res 2013;27:1200–5.