ฤทธิ์ต้านภาวะหลอดเลือดแข็งตัวของสารสำคัญจากผลอินทผลัม

สาร hydroxybenzoates, hydroxycinnamates และ flavonols เป็นสารในกลุ่ม phenolics ที่สามารถแยกได้จากสารสกัดเอทานอลและสารสกัดอะซีโตนจากส่วนผลของอินทผลัม (Phoenix dactylifera  L.) มีฤทธิ์ต้านภาวะหลอดเลือดแข็งตัว (anti-atherogenic) โดยสามารถยับยั้งการเกิดกระบวนการ LDL oxidation และกระตุ้นการขับคอเลสเตอรอลออกนอกเซลล์ เมื่อทำการทดสอบกับเซลล์ J774A.1 murine macrophages

J Agric Food Chem 2013;61:4278 - 86