เมล็ดลินินช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดของอาสาสมัครที่มีน้ำหนักเกิน มีภาวะอ้วน และภาวะใกล้จะเป็นเบาหวาน

การศึกษาแบบ randomized, cross-over study ในอาสาสมัครชายหญิงที่มีน้ำหนักเกินหรือมีภาวะอ้วนและมีภาวะใกล้จะเป็นเบาหวาน (pre-diabetes) คือ ภาวะที่น้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ (100 - 125 มก./ดล.) แต่ยังไม่สูงถึงระดับที่จะเรียกว่าเป็นโรคเบาหวาน (126 มก./ดล.) จำนวน 25 คน โดยให้รับประทานเมล็ดลินินบดในขนาด 13, 26 ก. ร่วมกับอาหารปกติ เป็นเวลา 12 สัปดาห์ โดยเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับประทานเมล็ดลินินบด พบว่าผู้ป่วยที่รับประทานเมล็ดลินินบด ขนาด 13 ก. จะมีระดับน้ำตาลในเลือด อินซูลิน และภาวะดื้อต่ออินซูลิน (ประเมินด้วย homeostatic model assessment (HOMA)) ลดลง เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ในขณะที่กลุ่มที่รับประทานเมล็ดลินินบดขนาด 26 ก. จะไม่มีผล และยังพบว่ากรด α-linolenic จะลดลงในคนที่ไม่ได้รับประทานเมล็ดลินิน อย่างไรก็ตามการรับประทานเมล็ดลินินบดไม่มีผลต่อระดับของ fructosamine, high sensitivity C-reactive protein, adiponectin และ high-sensitivity interleukin-6 สรุปได้ว่าการรับประทานเมล็ดลินินขนาดต่ำ (13 ก.) จะช่วยลดน้ำตาลในเลือด อินซูลิน และเพิ่มความไวต่ออินซูลิน (insulin sensitivity) ในอาสาสมัครที่มีน้ำหนักเกินหรือมีภาวะอ้วนและมีภาวะใกล้จะเป็นเบาหวานได้

Nutrition Research 2013;33:367-75.