ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสาบเสือ

การทดสอบฤทธิ์ในต้านการอักเสบของสารสกัด 70% เอทานอล และสารสำคัญที่พบในใบสาบเสือ ได้แก่ scutellarein tetramethyl ether, stigmasterol และ isosakuranetin ในเซลล์ macrophages RAW 264.7 ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยสารไลโปโพลีแซคคาไรด์ พบว่าสารสกัด ความเข้มข้น 684 มคก./มล. สาร scutellarein tetramethyl ether ความเข้มข้น 50 และ 100 ไมโครโมล และ stigmasterol ความเข้มข้น 50 ไมโครโมล มีผลต้านการอักเสบได้ โดยลดระดับและลดการแสดงออกของยีนของเอนไซม์ cyclooxygenase-2 (COX-2) และ inducible nitric oxide synthase (iNOS) ขณะที่สาร isosakuranetin ความเข้มข้น 50 ไมโครโมล ไม่มีผล สารสกัดและ scutellarein tetramethyl ether มีฤทธิ์ยับยั้งการหลั่ง prostaglandin E2 และไนตริกออกไซด์ ส่วน stigmasterol และ isosakuranetin สามารถยับยั้งการหลั่ง prostaglandin E2 ได้เช่นกัน แต่ไม่มีผลต่อไนตริกออกไซด์ นอกจากนี้ยังพบว่าสารสกัดและ scutellarein tetramethyl ether มีฤทธิ์ยับยั้ง IκB kinase complex alpha/beta (IKKα/β) และ kappa-B-alpha (IκBβ) ใน Nuclear Factor-κB (NF-κB) pathway ทำให้มีผลยับยั้งการกระตุ้น NF-κB ซึ่งเป็นขั้นตอนการผลิตสารก่อการอักเสบและสารสื่อกลางการอักเสบ จึงมีผลทำให้ลดการแสดงออกของ COX-2 และ iNOS และทำให้ลดการอักเสบ แสดงว่า scutellarein tetramethyl ether คือ สารสำคัญในใบสาบเสือที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบได้

J Ethnopharmacol 2013;147:434-41.