สารอาหารและสารสำคัญในผลไม้พื้นเมืองของไทย

การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของผลไม้พื้นเมืองของไทย 3 ชนิด ที่เก็บรวบรวมจากพื้นที่อนุรักษ์ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ มะขามป้อม มะเม่า และมะกอก ในแง่ของสารอาหาร สารสำคัญ และฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ เมื่อวัดด้วยวิธี 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH), Ferric reducing antioxidant power (FPAP) และ Oxygen radical absorbance capacity (ORAC) พบว่ามะขามป้อมจะมีปริมาณของวิตามินซี สารฟีนอลิกรวม และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงสุด ขณะที่มะเม่าจะมีปริมาณของสารอาหาร คาโรทีนอยด์ ไฟโตสเตอรอล และเส้นใยอาหารสูงกว่าอีก 2 ชนิด ส่วนมะกอกก็มีปริมาณฟีลอนิกรวมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงเช่นกัน โดยปริมาณสารฟีนอกลิกรวมจะมีความสัมพันธ์กับการออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ แสดงว่าผลไม้พื้นเมืองของไทยเป็นแหล่งที่ดีที่ให้สารอาหาร สารสำคัญ และผลในการต้านอนุมูลอิสระ ดังนั้นควรได้รับการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และบริโภคเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ

Food Chemistry 2013;140:507-12.