ผลของการรับประทานสารสกัดเคอร์คูมินอยด์จากขมิ้นชันในผู้ป่วยโรคอ้วนที่มีไขมันในเลือดสูง

การศึกษาแบบปกปิดทั้งสองฝ่าย และสลับกลุ่ม (randomized double blind crossover trial) ในผู้ป่วยโรคอ้วนอายุ 18-65 ปี ที่มีไขมันในเลือดสูง โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 รับประทานสารสกัดเคอร์คูมินอยด์จากขมิ้นชัน 1 กรัม/วัน กลุ่มที่ 2 ได้รับยาหลอก นาน 30 วัน และทำการสลับกลุ่ม โดยมีช่วงพักก่อนการสลับกลุ่มนาน 2 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัดคูเคอร์มินอยด์ระดับไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือดลดลง แต่ไม่มีผลต่อระดับคอเลสเตอรอลรวม คอเลสเตอรอลชนิด HDL (High density lipoprotein) และ LDL (Low density lipoprotein) และไม่มีผลต่อน้ำหนัก ดัชนีมวลกาย (Body mass index) ความกว้างรอบเอว รอบสะโพก และรอบแขน จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่าการรับประทานสารสกัดเคอร์คูมินอยด์จากขมิ้นชัน 1 กรัม/วัน นาน 30 วัน สามารถลดระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดได้ แต่ไม่มีผลต่อค่าไขมันตัวอื่นในเลือด รวมน้ำหนักร่างกาย และดัชนีมวลกายด้วย

Phytotherapy Research 2013;27:374-9.