สารสกัดเมล็ดมะละกอมีผลคุมกำเนิดเพศชาย

เมื่อทดลองให้หนูขาวเพศผู้กินเบนซีนแฟรกชั่นของสารสกัดคลอโรฟอร์มจากเมล็ดมะละกอ ( Carica papaya L. ) ขนาด 5 และ 10 มก./ วัน นาน 150 วัน มีผลลดจำนวนและลดการเคลื่อนที่ของสเปิร์มใน cauda epididymis นอกจากนั้นยังลดจำนวนสเปิร์มที่มีชีวิต และเพิ่มจำนวนสเปิร์มที่มีลักษณะผิดปกติ เริ่มเห็นผลเหล่านี้ภายหลังให้สารสกัดนาน 60 วัน หลังจากหยุดให้สารสกัดแล้ว 60 วัน ผลต่างๆต่อสเปิร์มมีค่ากลับเป็นปกติ

Phytomedicine 2000; 7(4): 325-33