ฤทธิ์ต้านการเคลื่อนไหวของลำไส้และต้านอาการท้องเสียของเทียนดำ

ทำการทดลองให้สารสกัดน้ำของเมล็ดเทียนดำ ( Nigella sativa Linn. ) แก่หนูทางปาก หลังจากนั้น 30 นาที ฉีด serotonin creatinine sulfate ขนาด 60 ไมโครกรัมต่อ กิโลกรัม เข้าทางช่องท้อง สังเกตอาการทุกครึ่งชั่วโมง เป็นเวลา 6 ชั่วโมง และวัดผลของอาการท้องเสียโดยใช้ค่า Purging index (PI) พบว่า สัตว์ทดลองกลุ่มที่ได้รับสารสกัดเมล็ดเทียนดำ มีค่า PI เป็น 0 ที่ทุกชั่วโมงของการสังเกตผล ยกเว้นภายหลังการทดสอบชั่วโมงที่ 3 และ 4 เมื่อนำสารสกัดน้ำของเมล็ดเทียนดำ ความเข้มข้น 4.56 มก./มล. ไปทดสอบกับเนื้อเยื่อของลำไส้ที่ตัดแยกจากตัว พบว่าสามารถยับยั้งการหดเกร็งตัวของกล้ามเนื้อเรียบลำไส้ที่เกิดจากสาร serotonin และ acetylcholin การทดลองนี้แสดงว่า สารสกัดน้ำเมล็ดเทียนดำมีผลต้านฤทธิ์ซีโรโตนิน จึงอาจเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเป็นยารักษาอาการท้องเสียหรือยาต้านอาเจียนได้

Indian Drugs 2000; 37(9): 426-31