ฤทธิ์ลดระดับคอเลสเตอรอลและต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเมล็ดลูกซัด

การทดสอบฤทธิ์ในการลดระดับคอเลสเตอรอลและต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดต่างๆ จากเมล็ดลูกซัด ได้แก่ สารสกัดน้ำ เมทานอล เอทิลอะซิเตรท เฮกเซน ไดคลอโรมีเทน ในหนูแรทที่มีระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูง โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ 1 หนูที่กินอาหารปกติ กลุ่มที่ 2 หนูที่กินอาหารที่มีไขมันสูง กลุ่มที่ 3 หนูที่กินอาหารไขมันสูงที่เสริมด้วยเมล็ดลูกซัด 2.5% กลุ่มที่ 4, 5, 6, 7 และ 8 คือ หนูที่กินอาหารไขมันสูงร่วมกับ 0.125% สารสกัดน้ำ เมทานอล เฮกเซน เอทิลอะซิเตรท หรือไดคลอโรมีเทนจากเมล็ดลูกซัด ทดลองนาน 16 สัปดาห์ พบว่าเฉพาะสารสกัดเอทิลอะซิเตรท มีผลลดระดับคอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ และไขมัน LDL (low-density lipoprotein cholesterol) และเพิ่มระดับของไขมัน HDL (high-density lipoprotein cholesterol) ในเลือดของหนูที่มีไขมันในเลือดสูง นอกจากนี้ยังมีผลลดปริมาณของ thiobarbituric acid-reactive substances (TBARS) เอนไซม์ catalase และ superoxide dismutase ในตับ หัวใจ และไตของหนู จากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีพบว่า สารสกัดเมทานอลและเอทิลอะซิเตรทจะมีปริมาณของสารฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์สูงกว่าสารสกัดอื่นๆ ดังนั้นผลในการลดระดับคอเลสเตอรอลและต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเอทิลอะซิเตรทจากเมล็ดลูกซัดอาจเนื่องมาจากสารฟลาโวนอยด์ในสารสกัด

Food Chemistry 2013;138:1448-53