ชาเขียวช่วยยับยั้งการสร้างพังผืดในตับ

การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งการสร้างพังผืดที่ตับของสารสกัดจากชาเขียวในหนูเม้าส์ที่ได้รับสาร carbon tetrachloride (CCl4) พบว่าเมื่อป้อนสารสกัดจากชาเขียวขนาด 125, 625 และ 1,250 มก./กก.น้ำหนักตัว ให้หนูเม้าส์นาน 8 สัปดาห์ มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยช่วยลดระดับ thiobarbiturate acid reactive substance และ protein carbonyl ในตับลงอย่างน้อย 28% เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับชาเขียว อีกทั้งเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ catalase, glutathione peroxidase และ glutathione reductase ในตับอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ยังพบว่าชาเขียวช่วยป้องกันการเกิดพังผืดในตับ โดยลดระดับ hydroxyproline ในตับลง ซึ่งส่งผลให้อุบัติการณ์การเกิดพังพืดในตับลดลง จะเห็นได้ว่าชาเขียวช่วยปกป้องการเกิดออกซิเดชั่นและการสร้างพังผืดในตับจากความเป็นพิษของสาร CCl4 โดยผ่านกระบวนการยับยั้งความเสียหายจากการกระบวนการเกิดออกซิเดชันและเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ

Food Chem 2013; 136:1337-44