ฤทธิ์บรรเทาอาการของโรคแผลในกระเพาะอาหารของของเหลวจากถั่วหมัก

ของเหลวจากถั่วหมัก (Fermented soybean liquid; FSL) จะมีสารสำคัญในกลุ่ม isoflavonoids และกรดอะมิโนจำเป็น (essential amino acids) มากกว่าถั่วที่ไม่ผ่านการหมักถึง 2.5 – 17.3 เท่า และ 1.5 – 4.0 เท่า ตามลำดับ การทดลองโดยให้อาสาสมัครที่มีภาวะของโรคแผลในกระเพาะอาหาร (gastropeptic ulcer; GPU) จำนวน 37 คน รับประทาน FSL ในขนาด 1 ก./20 มล. วันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 3 เดือน พบว่า FSL สามารถลดจำนวนของเชื้อ Helicobacter pylori ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคแผลในกระเพาะอาหารได้ถึง 82% และในขณะเดียวกัน ก็ทำให้ระดับของสาร conjugated diene และthioarbituric acid reactive substances ที่เปลี่ยนแปลงไปกลับสู่สภาวะปกติด้วย ซึ่งอาจเป็นผลมาจากฤทธิ์เพิ่มความเป็นด่างในเลือด (blood alkalinity) ฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งกรด (acidic proton pump inhibition) และฤทธิ์ยับยั้งการเกิดออกซิเจนอิสระ (reactive oxygen species) ของ FSL ก็เป็นได้

J Agric Food Chem 2011;59(12):6730 - 39