ผลของกล้วยในการปกป้องผิวจากการถูกทำลายด้วยแสงยูวี

การศึกษาผลปกป้องผิวจากการถูกทำลายด้วยแสงยูวีของกล้วยไทย ได้แก่ กล้วยน้ำว้าและกล้วยไข่ ในหนูเม้าส์ โดยป้อนเนื้อกล้วยน้ำว้าหรือกล้วยไข่สด ขนาด 0.5, 1 และ 1.5 มก./กก./วัน และวิตามินซี ขนาด 50 มก./วัน เป็นเวลา 12 สัปดาห์ แก่หนูที่กระตุ้นให้ผิวถูกทำลายด้วยการฉายรังสียูวี บี ที่ผิวหนัง (3 ครั้ง/สัปดาห์) พบว่ากล้วยไข่ ขนาด 1 มก./กก. และวิตามินซี มีผลเพิ่มความยืดหยุ่นของผิว และปริมาณของกลูตาไธโอนที่ลดลงจากการถูกทำลายด้วยแสงยูวีได้ ขณะที่กล้วยน้ำว้าไม่มีผล ซึ่งจากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัด 50% เอทานอลจากเนื้อกล้วย พบว่าสารสกัดจากกล้วยไข่มีปริมาณฟีนอลิกรวมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมากกว่ากล้วยน้ำว้า แสดงว่ากล้วยไข่ช่วยปกป้องผิวจากการทำลายด้วยแสงยูวีได้ ซึ่งผลมาจากคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ

Food Chem Toxicol 2012;50:4292-4301.