การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ curcumin ในผู้ป่วยข้ออักเสบรูมาตอยด์

การศึกษาในผู้ป่วยข้ออักเสบรูมาตอยด์ โดยแบ่งให้ผู้ป่วยรับประทานแคปซูลสาร curcumin ขนาด 500 มก. วันละ 2 แคปซูล หรือยาแก้อักเสบ diclofenac sodium ขนาด 50 มก. วันละ 1 เม็ด หรือรับประทาน curcumin ร่วมกับยา diclofenac ติดต่อกันเป็นเวลา 8 สัปดาห์ แล้วประเมินความรุนแรงของโรคโดยใช้ disease activity score-28 พบว่าความรุนแรงของโรคในผู้ป่วยทั้งสามกลุ่มลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และพบว่า curcumin ช่วยบรรเทาอาการปวดและลดการบวมของข้อตามเกณฑ์ของ American College of Rheumatology ได้ดีกว่าการรับประทาน diclofenac โดยไม่พบอาการข้างเคียงอื่นๆ ซึ่งชี้ให้เห็นว่า curcumin มีประสิทธิภาพในการรักษาข้ออักเสบและมีความปลอดภัยเมื่อใช้ในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

Phytother Res 2012;26:1719-25