สารสกัดจากดอกลำไยกับฤทธิ์ในการปกป้องระบบประสาท

การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดน้ำจากดอกลำไย พบว่าสารสกัดมีฤทธิ์ยับยั้งการเกิด lipid peroxidation ในสมองหนู เมื่อทดลองในหลอดทดลอง โดยมีฤทธิ์ดีกว่ากลูตาไธโอน และ Trolox ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และในหนูแรทที่ได้รับสารสกัดน้ำจากดอกลำไย ขนาด 500 มก./วัน เป็นเวลา 7 วัน จะพบการเกิด lipid peroxidation ในสมองน้อยกว่าหนูที่ไม่ได้รับสารสกัด สำหรับการทดสอบผลในการปกป้องระบบประสาท โดยป้อนหนูด้วยสารสกัด ขนาด 125 250 และ 500 มก./กก. เป็นเวลา 1 ชม. ก่อนเหนี่ยวนำให้เกิดพิษต่อสมองด้วยสาร 1-methyl-4-phenylpyridinium (MPP+) จากนั้นป้อนสารสกัดด้วยขนาดเดิมต่อไปอีก เป็นเวลา 8 วัน พบว่า สารสกัดขนาด 250 และ 500 มก./กก. มีผลยับยั้งการเกิด lipid peroxidation และเพิ่มปริมาณของ dopamine และเอนไซม์ tyrosine hydroxylase ในเซลล์สมองส่วน substantia nigra ของหนู ลดระดับของเอนไซม์ heme oxygenase-1 (เกี่ยวข้องกับภาวะ oxidative stress) และลดการรวมกันของ α-synuclein (โปรตีนที่เกี่ยวข้องกับโรคพาร์กินสัน) นอกจากนี้สารสกัดยังมีฤทธิ์ลดการอักเสบของเซลล์ประสาท microglia ที่ถูกกระตุ้นด้วย ED-1 เพิ่มระดับของ procaspase 12 และลดระดับของ active caspase 3 (เกี่ยวข้องกับการตายของเซลล์แบบ apoptosis) แสดงว่าสารสกัดน้ำจากดอกลำไยมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ ลดการอักเสบ และต้านการตายของเซลล์ประสาท ซึ่งอาจสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการป้องกันหรือรักษาโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทส่วนกลาง เช่น พาร์กินสัน ได้

J Agric Food Chem 2012;60:9188-94.