ฤทธิ์ลดความกังวลจากใบบัวบก

การศึกษาฤทธิ์คลายความกังวลของสารสกัด ECa 233 (สารสกัดมาตรฐานจากใบบัวบก ประกอบด้วย triterpenoids ไม่น้อยกว่า 80%) ในหนูแรทที่เกิดอาการเครียดแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรังเทียบกับการใช้ยาแผนปัจจุบัน diazepam (ยาคลายความกังวล) ในการทดสอบภาวะเครียดแบบเฉียบพลันด้วยวิธี Elevated plus-maze, Dark-light box test และ Open-field test พบว่าการป้อน ECa 233 ขนาด 100 และ 300 มก./กก.น้ำหนักตัว ให้แก่หนูแรทก่อนการทดสอบ 1 ชั่วโมง ช่วยลดความวิตกกังวลในหนูแรทได้ใกล้เคียงกับการใช้ยา diazepam ขนาด 2 มก./กก.น้ำหนักตัว และการป้อน ECa 233 ขนาด 100 มก./กก.น้ำหนักตัว วันละ 2 ครั้ง ติดต่อกัน 10 วัน ในระหว่างการชักนำให้เกิดภาวะเครียดแบบเรื้อรังจากการจำกัดการเคลื่อนไหว (immobilization stress) ช่วยลดพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความเครียดได้อย่างมีนัยสำคัญ และใกล้เคียงกับการใช้ยา diazepam นอกจากนี้ ECa 233 ยังช่วยเพิ่มน้ำหนักตัวและลดปริมาณ corticosterone ในเลือดของหนูที่เกิดความเครียด และเมื่อทดสอบโดยป้อนสาร Madecassoside และ Asiaticoside (สารสำคัญที่พบในใบบัวบก) ปริมาณเทียบเท่ากับใน ECa 233 ก็สามารถช่วยลดอาการเครียดได้เช่นกัน แต่ไม่มีผลกับน้ำหนักตัวและปริมาณ corticosterone แสดงให้เห็นว่าใบบัวบกมีฤทธิ์ลดความเครียดและคลายความกังวลได้ทั้งในภาวะเครียดแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง โดยมี Madecassoside และ Asiaticoside เป็นสารสำคัญในการออกฤทธิ์

J Ethnopharmcol 2012;143:579-85