สารสกัดชาเขียวสามารถลดความดันโลหิต ต้านการอักเสบ ลดการเกิดออกซิเดชั่น และลดภาวะการต่อต้านอินซูลินในผู้ป่วยโรคอ้วน และความดันโลหิตสูง

การศึกษาทางคลินิกแบบสุ่ม ปกปิดทั้งสองฝ่ายเทียบกับยาหลอกในผู้ป่วยที่เป็นโรคอ้วน และมีความดันโลหิตสูง จำนวน 56 คน โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ให้รับประทานสารสกัดชาเขียว 1 แคปซูล/วัน มีสารสกัดชาเขียว 379 มก./แคปซูล กลุ่มที่ 2 ให้รับประทานยาหลอก ในขนาดที่เท่ากัน นาน 3 เดือน หลังสิ้นสุดการศึกษาพบว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัดชาเขียวระดับความดันโลหิต (ทั้ง systolic และ diastolic blood pressure) ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม ส่วนระดับน้ำตาลในเลือด ระดับอินซูลิน ภาวะการต้านอินซูลิน และสารที่ทำให้เกิกดการอักเสบลดลงด้วย ในขณะที่สารต้านอนุมูลอิสระเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ระดับคอเลสเตอรอลชนิด LDL (Low density lipoprotein) และไตรกลีเซอไรด์ลดลง ส่วนระดับคอเลสเตอรอลชนิด HDL (High density lipoprotein) เพิ่มขึ้น จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่าการรับประทานสารสกัดชาขนาด 379 มก./วัน มีผลในการลดความดันโลหิต ระดับอินซูลิน ภาวะต้านอินซูลิน ลดการอักเสบ เพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระ และมีผลต่อระดับคอเลสเตอรอลในเลือดในผู้ป่วยโรคอ้วนที่มีความดันโลหิตสูง

Nutrition Research 2012;32:421-7.