ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและลดความดันของมันฝรั่งสีม่วง

การศึกษาแบบให้ครั้งเดียว (single-dose study) ในอาสาสมัคร 8 คน แบ่งให้รับประทานมันฝรั่งสีม่วงอบทั้งเปลือก จำนวน 6-8 ชิ้น (น้ำหนักรวม 138 กรัม) เทียบการรับประทานคุ้กกี้ที่มีแป้งในปริมาณที่เท่ากัน พบว่าการรับประทานมันฝรั่งอบช่วยเพิ่มปริมาณสารต้านอนูมูลอิสระดีทั้งในเลือดและในปัสสาวะ ในขณะที่การรับประทานคุ๊กกี้กลับมีผลลดปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระดังกล่าว และเมื่อทำการศึกษาเปรียบเทียบในผู้ป่วยโรคความดันสูงจำนวน 18 คน โดยให้ผู้ป่วยรับประทานมันฝรั่งสีม่วงอบทั้งเปลือก ครั้งละ 6-8 ชิ้น วันละ 2 ครั้ง ในอาหารมื้อเที่ยงและเย็น ติดต่อกัน 4 สัปดาห์ แล้วสลับเป็นไม่รับประทานมันฝรั่งอีก 4 สัปดาห์ พบว่าการรับประทานมันฝรั่งอบเป็นประจำมีผลช่วยลดความดันขณะหัวใจคลายตัวลง 4.3% (4 มม.ปรอท) และลดความดันขณะหัวใจบีบตัวลง 3.5% (5 มม.ปรอท) โดยไม่มีผลต่อปริมาณน้ำตาล ไขมัน และ HbA1c หรือเพิ่มน้ำหนักตัวของผู้ป่วย จากการศึกษานี้จะเห็นได้ว่านอกจากมันฝรั่งสีม่วงจะออกฤทธิ์ช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้ว ยังมีผลช่วยลดความดันและลดความเสี่ยงการเป็นโรคหัวใจในผู้ป่วยโรคความดันสูงได้

J Agric Food Chem 2012; 60: 6749-54