ผงกล้วยหอมค่อมดิบช่วยป้องกันโรคลำไส้อักเสบ

การศึกษาในหนูแรทที่กระตุ้นให้เกิดโรคลำไส้อักเสบด้วย trinitrobenzenesulfonic acid พบว่าการป้อนอาหารที่มีส่วนผสมของผงกล้วยหอมค่อมดิบ 10% ร่วมกับการให้ยาเพรดนิโซโลน (prednisolone: ยาแก้อักเสบ) ขนาด 2 มก./กก. ให้ประสิทธิผลในการรักษาอาการลำไส้อักเสบได้มากกว่าการป้อนยาเพรดนิโซโลนหรือผงกล้วยหอมค่อมดิบขนาด 10% และ 20% เพียงอย่างเดียว โดยพบว่าผงกล้วยหอมค่อมดิบมีฤทธิ์ต้านการเกิดออกซิเดชั่นบริเวณลำไส้ ป้องกันการพร่องของกลูต้าไธโอน (glutathione depletion) ยับยั้งการทำงานของ myeloperoxidase และการเกิด lipid peroxidation นอกจากนี้ผงกล้วยดิบช่วยต้านการอักเสบบริเวณลำไส้เล็ก ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ alkaline phosphatase ลดการเกิดแผลรวมถึงการกระจายตัวของรอยโรคได้ดี จากการศึกษานี้จะเห็นได้ว่าผงกล้วยหอมค่อมดิบมีส่วนช่วยในการป้องกันและรักษาอาการของโรคลำไส้อักเสบได้

Nutr Res 2012; 32:202-9