ฤทธิ์ลดความอ้วนของสารสกัดชาดำจีน และกรดกอลิก

การศึกษาฤทธิ์ลดความอ้วนของสารสกัดชาดำจีน และกรดกอลิกจากใบชาในหลอดทดลองพบว่าความเข้มข้นที่มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไลเปสที่ตับอ่อน (เอนไซม์ช่วยย่อยไขมันในทางเดินอาหาร) ได้ร้อยละ 50 มีค่าเท่ากับ 101.6 และ 9.2 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ตามลำดับ และจากการศึกษาในหนูเม้าส์เพศผู้ที่ได้รับสารสกัดชาดำจีน ขนาด 50 และ 100 มก./กก.นน. ตัว และกรดกอลิก ขนาด 15 และ 45 มก./กก.นน.ตัว พบว่าสามารถลดระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดได้หลังจากเหนี่ยวนำให้ระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงด้วยน้ำมันข้าวโพด 8 มล./กก.นน. ตัว ส่วนการศึกษาในหนูเม้าส์เพศเมียที่เหนี่ยวนำให้เป็นโรคอ้วนด้วยอาหารที่มีไขมันสูง โดยแบ่งหนูออกเป็น 7 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ให้กินอาหารปกติ กลุ่มที่ 2 ให้กินอาหารที่มีไขมันสูง กลุ่มที่ 3 และ 4 ให้กินอาหารที่มีไขมันสูงร่วมกับสารสกัดชาดำจีนขนาด 0.2% และ 0.6% ของอาหาร ตามลำดับ กลุ่มที่ 5, 6 และ 7 ให้กินอาหารที่มีไขมันสูงร่วมกับกรดกอลิก ขนาด 0.007%, 0.02% และ 0.1% ของอาหาร ตามลำดับ นาน 12 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัดชาดำจีน 0.6% และกรดคอลิก 0.1% มีการลดลงของน้ำหนักร่างกายที่เพิ่มขึ้นโดยที่น้ำหนักเนื่อเยื่อของไขมันลดลงน้ำหนักร่างกายก็ลดลงเช่นกัน จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่ากรดคอลิกในใบชา และสารสกัดชาดำจีนมีฤทธิ์ลดความอ้วนได้ โดยไปยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไลเปสที่ตับอ่อน

Phytotherapy Research 2012;26:475-81.