สารเบอร์จีนิน (bergenin) ในรากกำจายมีฤทธิ์รักษาเบาหวานชนิดที่ 2

การทดสอบฤทธิ์ต้านเบาหวานชนิดที่ 2 ในหนูแรทเพศผู้ของสารเบอร์จีนินซึ่งเป็นสกัดจากรากกำจาย ขนาด 2.5, 5 และ 10 มก./กก. เมื่อป้อนให้หนูปกติและหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วย streptozotocin กิน นาน 14 วัน พบว่าสารเบอร์จีนินขนาด 10 มก./กก. สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือด (oral glucose tolerance test) ของหนูปกติในนาทีที่ 30 และนาทีที่ 60 และลดระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหาร (fasting blood glucose) ของหนูที่เหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานได้ในวันที่ 14 ของการศึกษาเท่านั้น สารสกัดเบอร์จีนินทุกขนาดสามารถลดระดับคอเลสเตอรอลรวม คอเลสเตอรอลชนิด LDL และเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิด HDL แต่ไม่มีผลต่อระดับกลัยโคเจนในตับ นอกจากนี้ยังลดการออกซิไดซ์ของไขมัน และเพิ่มระดับเอนไซม์ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ superoxide dismutase (SOD) และ catalase (CAT) ในตับด้วย จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่าสารเบอร์จีนินในรากกำจายมีฤทธิ์ต้านเบาหวาน ลดไขมันในเลือด และต้านอนุมูลอิสระ ในหนูแรทที่เหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2

Fitoterapia 2012;83:395-401.