ฮอพ (Hops) ช่วยป้องกันความเสียหายจากโรคเส้นเลือดในสมองอุดตัน

การศึกษาฤทธิ์ปกป้องการทำงานของระบบประสาทและสมองของสารXanthohumol(สารฟลาโวนอยด์จากต้นฮอพ) ในหนูแรทที่เกิดอาการเส้นเลือดอุดตันในสมองพบว่าเมื่อฉีดสาร Xanthohumol ขนาด 0.2 และ 0.4 มก./กก.น้ำหนักตัว ให้แก่หนูแรทที่เวลา 10 นาทีก่อนชักนำให้เส้นเลือดในสมองเกิดการอุดตัน สาร Xanthohumolจะช่วยป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ โดยลดบริเวณเนื้อสมองตายรวมทั้งยับยั้งการแสดงออกของhypoxia-inducible factor-1α, tumor necrosis factor-α, inducible nitric oxide synthase และ caspase-3 ที่เพิ่มสูงขึ้นจากอาการเส้นเลือดในสมองอุดตัน นอกจากนี้การศึกษาในหลอดทดลองพบว่าสาร Xanthohumolขนาด 3-70 µM ยังมีผลลดการเกาะกลุ่มของเกร็ดเลือดและมีฤทธิ์ยับยั้งการก่อตัวของอนุมูลอิสระhydroxyl radical ได้อย่างมีนัยสำคัญ จะเห็นได้ว่าสารXanthohumolจากต้นฮอพช่วยป้องกันความเสียหายแก่สมองโดยผ่านกระบวนการต้านอักเสบ ลดการเกิดเซลล์ตาย และยับยั้งการทำงานของเกล็ดเลือดซึ่งมีผลลดบริเวณเนื้อสมองตายจากการขาดเลือดและเพิ่มการทำงานของระบบประสาทในหนูแรทที่เกิดอาการเส้นเลือดในสมองอุดตัน

J Agric Food Chem 2012; 60: 1937-44