โสมแดงช่วยเพิ่มความไวของอินซูลินในหนูขาว

การศึกษากลไกในการต้านเบาหวานและภาวะอ้วนของโสมแดง (Panax ginseng  ) หรือ KRG (Korean red ginseng) ในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานที่มีภาวะอินซูลินในเลือดสูง (ภาวะดื้อต่ออินซูลิน) ร่วมกับการได้รับอาหารที่มีไขมันสูง (ภาวะอ้วน) โดยให้หนูแรทกิน KRG ในขนาด 200 มก./กก. เป็นเวลา 18 สัปดาห์ พบว่าหนูในกลุ่มที่ได้รับ KRG มีน้ำหนักตัวลดลง การทำงานอินซูลินไวขึ้น การศึกษาในระดับโมเลกุลพบว่ากระบวนการ phosphorylation ของ insulin receptor, insulin receptor substrates-1, protein kinase B (Akt) และ glucose transporter type 4 (GLUT4) เพิ่มขึ้น ส่งผลให้อินซูลินทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเพิ่มการกระตุ้นตัวรับอินซูลิน การส่งสัญญาณภายในเซลล์ และการขนส่งกลูโคสเข้าเซลล์ นอกจากนี้ยังเพิ่ม adipokine ซึ่งควบคุมการใช้พลังงานในร่างกาย ทำให้ประสิทธิภาพในการเผาผลาญไขมันและคาร์โบไฮเดรตเพิ่มขึ้น จากการทดลองดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า นี่อาจเป็นกลไกในการต้านเบาหวานและภาวะอ้วนของ KRG ก็เป็นได้

Phytother Res 2012;26:142 – 7