สารสำคัญในชะเอมจีนกับฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในช่องปาก

การสกัดชะเอมจีน (Glycyrrhiza uralensis ) ด้วยเทคนิค supercritical fluid extract ทำให้ได้สารในกลุ่ม isoflavonoids และ coumarins รวมทั้งสารใหม่อย่าง glycycarpan ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม pterocarpan และได้สาร isoflavan-quinones, licoriquinone A และ licoriquinone B ที่เกิดจากการเปลี่ยนสภาพของ licoricidin (1) และ licorisoflavan A (2) การทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในช่องปาก พบว่าสาร 1 และ 2 มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียที่ดี โดยมีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Streptococcus mutans  และ Streptococcus sobrinus  ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรฟันผุ รวมทั้งยับยั้งเชื้อ Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia  และ Fusobacterium nucleatum  ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเหงือกด้วย

J Nat Prod 2011;74(12):2514-9