ฤทธิ์ต้านเอนไซม์ อีลาสเตส ไฮยาลูโรนิเดส และเมทริก เมตาโลโปรติเนสของสารสกัดจากดอกดาวเรืองใหญ่

สารสกัดเมทานอล ส่วนสกัดของเอทิลอะซิเตด เอ็น-บิวทานอล และน้ำของดอกดาวเรืองใหญ่ มีฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไฮยาลูโรนิเดส (hyaluronidase) อีลาสเตส (elastase) และเมทริก เมตาโลโปรติเนส (MMP-1) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ย่อยโปรตีนในชั้นผิวหนังทำให้ผิวแห้ง เหี่ยว การยืดหยุ่นของผิวหนังไม่ดี จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า สารสกัดเมทานอลจากดอกดาวเรืองใหญ่มีฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไฮยาลูโรนิเดส และอีลาสเตส โดยที่ IC50 (ความเข้มข้นที่มีฤทธิ์ต้านเอนไซม์ครึ่งหนึ่ง) มีค่าเท่ากับ 11.70 ± 1.79 และ 4.13 ± 0.93 ไมโครกรัม/มล. ตามลำดับ และต้านเอนไซม์เมทริก เมตาโลโปรติเนสได้ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกรดโอลีโนลิก (oleanolic acid) ซึ่งเป็นสารมาตรฐาน นอกจากนี้ยังพบว่าการวิเคราะห์ด้วยวิธี HPLC ของดอกดาวเรืองใหญ่ได้กรดไซรินจิก (syringic acid) และเบต้าอะไมริน (β-amyrin) ซึ่งมีจำนวนมากพอควรและมีฤทธิ์ต้าเอนไซม์ดังกล่าวเช่นกัน จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่าสารสกัดจากดอกดาวเรืองมีฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไฮยาลูโรนิเดส (hyaluronidase) อีลาสเตส (elastase) และเมทริก เมตาโลโปรติเนส (MMP-1) ซึ่งเป็นเหตุผลว่ามีการใช้ดอกดาวเรืองใหญ่ในยาแผนโบราณที่น่าจะมีประโยชน์ในการใช้เป็นสารต้านการเหี่ยวย่นได้

J EthanoPharmacol 2011;137:1300-5.