ฤทธิ์ปกป้องสมองและต้านการเกิดภาวะออกซิเดชั่นของพรมมิ

การศึกษาฤทธิ์ปกป้องสมอง และต้านการเกิดภาวะออกซิเดชั่นของพรมมิในหนูแรท โดยเสริมผงใบพรมมิ (BM leaf powder) ลงไปในอาหารของหนูแรทขนาด 0.5-1% ให้หนูกินต่อเนื่องนาน 30 วัน พบว่าสามารถปกป้องสมองจากการเกิดภาวะออกซิเดชั่นได้ โดยสามารถลดระดับของผลิตภัณฑ์จากอนุมูลอิสระซึ่งได้แก่ malodialdehyde (MDA) ระดับสารก่อปฏิกิริยาที่ประกอบด้วยอะตอมออกซิเจนที่เป็นสารอนุมูลอิสระ (reactive oxygen species, ROS) และโปรตีนคาร์บอนิล (proitein carbonyls content) ในสมองบริเวณ cortex, cerebellum, hippocampus และ striatum และเพิ่มการทำงานของเอ็นไซม์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการต้านการเกิดอนุมูลอิสระได้แก่ catalase, glutathione peroxidase และ superoxide dismutase นอกจากนี้ยังมีผลลดการทำงานของเอ็นไซม์ acetylcholinesterase (AChE) ที่เป็นเอ็นไซม์ที่ทำหน้าที่ทำลายสารสื่อประสาท acetylcholine (ACh) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพรมมิมีฤทธิ์ป้องกันไม่ให้สมองถูกทำลายจากการเกิดภาวะออกซิเดชั่น

Phytomedicine. 2011; 18: 317-326