โพลีฟีนอลในโกโก้กับการควบคุมอะโปไลโปโปรตีน

เมื่อนำสารโพลีฟีนอลในโกโก้ซึ่งประกอบด้วย (-)-epicatechin, (+)-catechin, procyanidin B2, procyanidin C1 และ cinnamtannin A2 มาศึกษาผลต่อการสร้างอะโปไลโปโปรตีน (apolipoprotein) ในเซลล์ตับ HepG2 และเซลล์ลำไส้ Caco2 พบว่าสารโพลีฟีนอลที่ความเข้มข้น 10 ไมโครโมลมีผลเพิ่มปริมาณและการแสดงออกของยีนของ apolipoprotein A1 (โปรตีนที่เป็นส่วนประกอบใน HDL) และลดปริมาณและการแสดงออกของยีนของ apolipoprotein B (โปรตีนที่เป็นส่วนประกอบใน LDL) ในเซลล์ทั้ง 2 ชนิด นอกจากนี้ยังมีผลเพิ่มระดับของ sterol regulatory element binding proteins (SREBPs) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์กรดไขมัน และกระตุ้นการทำงานของ LDL receptor ในเซลล์ตับด้วย แสดงว่าสารโพลีฟีนอลในโกโก้มีผลต่อระดับของไขมันในเซลล์ โดยจะทำให้ไขมัน HDL เพิ่มขึ้น และ LDL ลดลง

J Agric Food Chem 2011;59:1470-6.