ผลของข้าวกล้องงอกต่อระดับไขมันในเลือด

ศึกษาผลต่อระดับไขมันในเลือดของข้าวชนิดต่างๆ ในกระต่าย โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ได้รับอาหารปกติ อาหารที่มีไขมันสูง (0.5% คอเลสเตอรอล) อาหารไขมันสูงผสมกับผงข้าวขาว 19.8% อาหารไขมันสูงผสมกับผงข้าวกล้อง 19% อาหารไขมันสูงผสมกับผงข้าวกล้องงอก 19.5% และอาหารไขมันสูงผสมกับยา Simvastatin (ขนาด 10 มก./กก.) เป็นเวลา 10 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มที่ได้รับข้าวกล้องงอก จะมีระดับคอเลสเตอรอลรวม low-density lipoprotein (LDL) อัตราส่วนของ low density lipoprotein ต่อ high density lipoprotein (HDL) และค่าดัชนีการแข็งตัวของหลอดเลือด (atherogenic index) ลดลง แต่ระดับของ HDL เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีผลทำให้พลาคซึ่งสะสมที่ผนังของหลอดเลือดและระดับของ malondialdehyde ลดลงด้วย ข้าวกล้องงอกจะให้ผลลดระดับไขมันในเลือดได้ดีกว่าข้าวกล้องและข้าวขาว สารสำคัญที่ออกฤทธิ์ ได้แก่ แกมมา-โอรีซานอล (γ-oryzanol) วิตามินอี และกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว (monounsaturated fatty acid) ซึ่งจะพบในข้าวกล้องงอกมากกว่าข้าวกล้องและข้าวขาว

J Agric Food Chem 2011;59:7985-91.