ฤทธิ์ลดไขมันและต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันขมิ้นชัน

การทดสอบฤทธิ์ลดไขมันและต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันที่สกัดจากเหง้าขมิ้นชันในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้ไขมันสูงด้วยอาหารที่มีไขมันสูง โดยแบ่งหนูออกเป็นกลุ่มที่กินอาหารปกติ กลุ่มที่กินอาหารไขมันสูง กลุ่มที่กินอาหารไขมันสูงและได้รับยา Xuezhikang ที่ใช้ลดไขมัน ขนาด 115 มก./กก. และกลุ่มที่กินอาหารไขมันสูงและได้รับน้ำมันขมิ้นชันขนาด 100 และ 300 มก./กก. ตามลำดับ ทำการทดลองนาน 45 วัน พบว่าน้ำมันขมิ้นชันขนาด 300 มก./กก. มีผลลดระดับคอเลสเตอรอลรวม low-density lipoprotein (LDL) cholesterol ไตรกลีเซอร์ไรด์ กรดไขมันอิสระ และเพิ่มระดับของ high-density lipoprotein (HDL) cholesterol และอัตราส่วนของ LDL/HDL ในเลือดได้ โดยให้ผลดีกว่ายาลดไขมัน น้ำมันขมิ้นชันขนาด 300 มก./กก. มีผลลดระดับของเอนไซม์ alanine aminotransferase (ALT) และ aspartate aminotransferase (AST) ที่สูงขึ้นเนื่องจากตับถูกทำลาย และลดการสะสมของไขมันในตับ นอกจากนี้ยังเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ที่เกี่ยวกับการต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ superoxide dismutase และ glutathione peroxidase รวมทั้งมีผลลดระดับของ malondialdehyde ทั้งในเลือดและตับได้ สรุปได้ว่าน้ำมันขมิ้นชันมีผลในการลดไขมันและป้องกันตับถูกทำลายในหนูได้ โดยเป็นผลมาจากฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระของน้ำมัน ดังนั้นน้ำมันขมิ้นชันอาจนำมาใช้ในการช่วยป้องกันโรคที่เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดได้

Food Chemistry 2012;130:229–35.