ผลของสาร Gypenoside TN-2 จากปัญจขันธ์ต่อการเรียนรู้และการจดจำ

การศึกษาผลของสารสกัดจากปัญจขันธ์ต่อการเรียนรู้และการจดจำของหนูเมาส์ โดยหนูเม้าส์จะถูกทำให้ประสิทธิภาพของการเรียนรู้และการจดจำลดลง โดยการฉีด scopolamine ขนาด 0.9 มก./กก. เข้าทางช่องท้องของหนู หลังจากนั้นหนูเมาส์จะได้รับการป้อนสาร Gypenoside TN-2 ที่ได้จากปัญจขันธ์ ซึ่งทำการแยกสารออกฤทธิ์บริสุทธิ์ด้วยกระบวนการ activity-guided fractionation ในขนาด 10, 20 และ 40 มก./กก. แล้วทดสอบประสิทธิภาพในการเรียนรู้และจดจำ ดังนี้ ทดสอบความจำระยะสั้นจากการสำรวจช่องกล (วิธี Y-maze), ทดสอบการเก็บรักษาความจำจากการหลบเลี่ยงอันตราย (วิธี passive avoidance task) และทดสอบความจำระยะยาวจากการค้นหาแท่นพักในน้ำ (วิธี Morris water maze) พบว่าสาร Gypenoside TN-2 เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้และการจดจำทั้งความจำระยะสั้น การเก็บรักษาความจำ และความจำระยะยาวได้ โดยสาร Gypenoside TN-2 จะกระตุ้นการทำงานของ transcription factor CREB และเพิ่มปริมาณ brain-derived neurotrophic factor (BDNF) ซึ่งเป็นโปรตีนที่จำเป็นต่อการทำหน้าที่และการอยู่รอดของเซลล์ประสาท สรุปได้ว่า สาร Gypenoside TN-2 จากปัญจขันธ์มีฤทธิ์เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้และการจดจำของหนูเมาส์ได้

J Ethhnopharmacol 2011;134:1010-13