สารสกัดจากใบมะกอกลดอาการชาหรือปวดที่เกี่ยวกับเส้นประสาทในโรคเบาหวาน

การศึกษาผลของสารสกัดจากใบมะกอกต่ออาการชาหรือปวดที่เกี่ยวกับเส้นประสาทในเซลล์ประสาทเพาะเลี้ยงและหนูแรทที่เป็นเบาหวาน พบว่า ในเซลล์ประสาทที่เลี้ยงด้วยอาหารเลี้ยงเซลล์ที่มีระดับน้ำตาลสูงกว่าปกติ 4 เท่า จะมีการทำงานของ caspase-3 และการทำลายเซลล์เพิ่มขึ้น เมื่อเซลล์ประสาทได้รับสารสกัดจากใบมะกอก ขนาด 200, 400 และ 600 มคก./มล. เซลล์ถูกทำลายลดลง สอดคล้องกับการทดลองในหนูแรทที่ถูกชักนำให้เป็นเบาหวานโดยการฉีดด้วยสาร streptozotocin พบว่า ในไขสันหลังของหนูแรทที่เป็นเบาหวาน จะมีการทำงานของ caspase-3 เพิ่มขึ้น มีระดับโปรตีนกระตุ้นการตายของเซลล์ (Bax) เพิ่มขึ้น และมีระดับโปรตีนที่ป้องกันการตายของเซลล์ (Bcl2) ลดลง ส่งผลให้หนูกลุ่มนี้มีความไวเพิ่มขึ้นในการตอบสนองต่อการปวด (hyperalgesia) เมื่อหนูแรทได้รับสารสกัดจากใบมะกอก ขนาด 300 และ 500 มก./กก./วัน เป็นเวลา 4 สัปดาห์ จะมี hyperalgesia ลดลง ซึ่งเกิดจากการยับยั้งการทำงานของ caspase-3 มีระดับโปรตีน Bax ลดลงและมีระดับโปรตีน Bcl2 เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ สารสกัดจากใบมะกอกยังแสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากการทดสอบด้วยวิธี DPPH สรุปได้ว่า สารสกัดจากใบมะกอกมีผลในการปกป้องเซลล์ประสาท ซึ่งสามารถช่วยลดอาการชาหรือปวดที่เกี่ยวกับเส้นประสาทในหนูเบาหวานได้

J Ethhnopharmacol 2011;136:188-96