สารสกัดจากข่าช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์

การศึกษาฤทธิ์ป้องกันการเกิดอัลไซเมอร์ของสารสกัดเอทานอลจากข่าในหนูเม้าส์โดยการป้อนสารสกัดเอทานอลจากข่าขนาด 200 หรือ 400 มก./กก. ให้แก่หนูเม้าส์เป็นเวลา14 วันก่อนกระตุ้นให้เกิดอาการอัลไซเมอร์โดยการฉีดสารAmyloid β(25-35) (Aβ) ขนาด 10 มคก. เข้าทางโพรงสมองในวันที่ 15และป้อนสารสกัดจากข่าต่อเนื่องไปจนครบ 21วัน จากการสังเกตพฤติกรรมและการทำงานของสมองส่วนความจำโดยวิธี Morris water maze(การทดสอบการเรียนรู้และความเข้าใจ ซึ่งหนูจะต้องจดจำตำแหน่งของแท่นพักกลางอ่างน้ำขุ่นวัดผลจากระยะเวลาที่หนูใช้หาแท่นพักกลางอ่างน้ำ) และวิธี Step-down avoidance (การทดสอบความจำของหนูซึ่งหนูจะถูกวางไว้บนแท่นพักเมื่อหนูก้าวลงจะแท่นจะถูกไฟฟ้าช๊อต วัดผลจากระยะเวลาที่หนูใช้เวลาอยู่บนแท่นพัก และจำนวนครั้งที่ก้าวขาลงจากแท่นพัก) พบว่าหนูที่ได้รับสารสกัดจากข่าใช้เวลาในการหาแท่นพักลดลงเมื่อทดสอบด้วยวิธี Morris water maze หนูใช้เวลาอยู่บนแท่นพักนานขึ้น และจำนวนครั้งที่ก้าวลงจากแท่นลดลงเมื่อเทียบกับหนูที่ได้รับAβเพียงอย่างเดียว เมื่อทดสอบด้วยวิธี Step-down avoidance แสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากข่าช่วยป้องกันการถูกทำลายของสมองด้านการเรียนรู้และความจำจากการกระตุ้นด้วยสาร Aβ ได้ นอกจากนี้สารสกัดจากข่ายังช่วยป้องกันการเพิ่มขึ้นของเอนไซม์ acetylcholinesteraseและเอนไซม์ monoamine oxidase ในเนื้อเยื่อสมองที่ได้อย่างมีนัยสำคัญรวมทั้งช่วยลดปริมาณอนุมูลอิสระและเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ superoxide dismutase, glutathione peroxidase และ catalase ในสมองของหนูเม้าส์ การการทดลองนี้จะเห็นได้ว่าสารสกัดเอทานอลจากข่าช่วยป้องกันการกันเกิดอัลไซเมอร์จากการกระตุ้นด้วย Aβโดยผ่านกระบวนการต้านอนุมูลอิสระเป็นสำคัญ

Phytother Res 2011; 25:1061-7