ผลการรักษาเบาหวานของหัวมันเทศ

สารสกัดด้วยน้ำจากหัวมันเทศ ( Ipomoea batatas Lam.) ที่เตรียมในรูปผงแห้ง ( lyophilized ) ให้ผลดีต่อค่าตัวชี้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน เมื่อทดลองใน Zucker fatty rat ( หนูอ้วนและเป็นเบาหวานโดยพันธุกรรม มีระดับอินซูลินในเลือดสูง และมีความผิดปกติของการเผาผลาญไขมันตั้งแต่กำเนิด ) เมื่อใช้ในขนาด 100 มก./กก. น้ำหนักตัวต่อวัน ติดต่อกันนาน 8 สัปดาห์ มีผลลดระดับน้ำตาลและระดับอินซูลินในเลือด ลดระดับไขมัน ( ไตรกลีเซอร์ไรด์และกรดไขมันอิสระ ) ไม่มีผลเพิ่มน้ำหนักซึ่งเป็นข้อดี รวมทั้งมีผลลดระดับแลคเตท การทดสอบความทนต่อกลูโคส ( Glucose Tolerance Test ) พบว่าสารสกัดมีผลยับยั้งการเพิ่มระดับกลูโคสในเลือดภายหลังการให้กลูโคสปริมาณสูง ( 2 ก./กก. น้ำหนักตัว ) เมื่อตรวจลักษณะเบต้าเซลล์ของตับอ่อนภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบว่าเบต้าเซลล์ของหนูกลุ่มที่ได้รับสารสกัดมี granule ที่หลั่งอินซูลินเพิ่มขึ้น เชื่อว่าสารสำคัญแสดงฤทธิ์เป็นสารโมเลกุลใหญ่ที่ไม่ผ่านการ dialysis และเป็นสารที่ถูกทำลายด้วยความร้อน

Biol Pharm Bull 2000 ; 23(1) : 23-6