ผลบรรเทาอาการหวัดของสารสกัดฟ้าทะลายโจร

การศึกษาทางคลินิกเพื่อประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยาเม็ดซึ่งเตรียมจากสารสกัดฟ้าทะลายโจร ( Andrographis paniculata Burm.f.Nees ) ในผู้เป็นหวัดจำนวน 158 คน พบว่ามีประสิทธิภาพในการลดอาการต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 2 ของการรักษา โดยลดอาการอ่อนเพลีย นอนไม่หลับ เจ็บคอ น้ำมูกไหล และไม่พบอาการข้างเคียงของยา ในยาเม็ด 1 เม็ด ประกอบด้วยสารสกัดฟ้าทะลายโจร 100 มิลลิกรัม ควบคุมคุณภาพมาตรฐานให้มีปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ ( andrographolide ) และดีออกซิแอนโดรกราโฟไลด์ ( deoxyandrographolide ) รวมอย่างต่ำเม็ดละ 5 มิลลิกรัม ให้ผู้ป่วยรับประทานครั้งละ 4 เม็ด วันละ 3 ครั้ง ( ปริมาณสารสกัด 1,200 มิลลิกรัม/วัน )

Phytomedicine 1999 ; 6(4) : 217-23