พืชวงศ์ Zingiberaceae ต่อต้านสารเร่งการเกิดมะเร็ง

สมุนไพรในวงศ์ Zingiberaceae 6 ชนิด คือ ขมิ้น ( Curcuma domestica Valeton ) ว่านชักมดลูก ( C. xanthorrhiza Roxb. ) เปราะหอม ( Kaempferia galanga L. ) ไพล ( Zingiber cassumunar Roxb.) ขิง ( Z. officinale Roscoe ) และกระทือ ( Z. zerumbet (L.) Smith ) มีผลต้านการกระตุ้นไวรัสเอพสเตนบาร์ด้วยสาร TPA( 12-o-tetradecanoyl phorbol-13-acetate ) ซึ่งเป็น tumour promoter (สารเร่งการเกิดมะเร็ง) ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสมุนไพรเหล่านี้เพื่อให้ป้องกันมะเร็งโดยเฉพาะในระยะ tumour promoting stage

Br J Cancer 1999 ; 80(1-2) : 110-6