ผลของเอเซียติโคไซด์ในกระบวนการหายของแผล

เอเซียติโคไซด์ ( asiaticoside ) เป็นสารที่แสดงฤทธิ์ของบัวบก ( Centella asiatica (L.)Urban ) ที่ช่วยให้แผลหายเร็ว การศึกษาผลของเอเซียติโคไซด์ต่อระดับของสารต้านออกซิเดชั่นชนิดต่างๆในแผล พบว่าเมื่อทาเอเซียติโคไซด์เข้มข้น 2 % บนแผลของหนูขาววันละ 2 ครั้งนาน 7 วัน ระดับของเอนไซม์ซุปเปอร์ออกไซด์ดีสมิวเทส ( superoxide dismutase ) คาทาเลส ( catalase ) กลูตาไธโอนเปอร์ออกซิเดส ( glutathione peroxidase ) ไวตามินเอ และไวตามินซีมีระดับสูงขึ้นในเนื้อเยื่อที่เกิดใหม่ ส่วนไลปิดเปอร์ออกไซด์ ( lipid peroxide ) มีระดับต่ำลง ซึ่งแสดงว่ากลไกการเพิ่มระดับสารต้านออกซิเดชั่นของเอเซียติโคไซด์ มีความสำคัญเกี่ยวข้องในกระบวนการหายของแผล

Phytother Res 1999; 13(1) : 50-4