ผลของสาร ginkgolide B จากใบแป๊ะก๊วย ต่อภาวะเส้นเลือดอุดตันในสมอง

การศึกษาผลของสาร ginkolide B ที่สกัดได้จากใบแป๊ะก๊วยต่อการหลั่งสารสื่อประสาทจำพวกกรดอะมิโนของสมอง ในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงสมองส่วนกลาง โดยการสอดไหมเย็บแผลชนิดไนลอนเข้าไปอุดหลอดเลือดเป็นเวลา 60 นาทีแล้วเอาออก หนูแรทจะได้รับการฉีดสาร ginkolide B ขนาด 10 มก./กก./วัน, 20 มก./กก./วัน หรือ น้ำเกลือ (กลุ่มควบคุม) เข้าทางช่องท้องเป็นเวลา 3 วัน ก่อนทำให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดแดงในสมอง ผลการศึกษาพบว่า หนูแรทที่เกิดการอุดตันของหลอดเลือด จะมีระดับสารสื่อประสาทชนิดกระตุ้นการทำงานของเส้นประสาท ได้แก่ glutamate, aspartic acid และ glycine เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสารเหล่านี้หากมีมากเกินไป จะเป็นพิษทำให้มีการทำลายสมอง ส่วนในหนูแรทที่ได้รับสาร ginkolide B (10 และ 20 มก./กก.) มีระดับสารสื่อประสาทชนิดกระตุ้นการทำงานของเส้นประสาทลดลง นอกจากนี้ยังพบว่าสารสื่อประสาทชนิดยับยั้งการทำงานของเส้นประสาท ได้แก่ GABA มีระดับเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีการทำลายสมองจากสารสื่อประสาทชนิดกระตุ้นการทำงานของเส้นประสาทลดลง และมีบริเวณเนื้อเยื่อสมองตายลดลงตามมา ทำให้สามารถสรุปได้ว่า สาร ginkolide B จากใบแป๊ะก๊วยมีผลในการป้องกันสมองหนูแรทที่ถูกทำลายจากภาวะขาดเลือดได้

J Ethhnopharmacol 2011;136:117-22